בית ספר תיכון ייחודי עם פרוגרמה אדריכלית שתואמת את התפיסה החינוכית, תוכנן ע"י משרד אדריכלים קיסילוב קיי.

בתכנון המבנים והפיתוח יש הד לשדות החקלאיים שהיו במקום, ולמרחבי הלימוד המשתרעים גם בפנים וגם בחוץ.


 לקוח: עיריית רמת גן וחברת עזרה ובצרון
אדריכלים: קיסילוב-קיי
אדריכלים אחראים במשרד: עליזה ברוידא, צחי קויפמן
הדמיות : ויו-פוינט