גן כהנא רמת גן פרס אדריכלות ישראלית לשנת 2019 פרויקט השנה מקום שני

המגוון הביולוגי פרס אות העיצוב לשנת 2018 קטגוריית אדריכלות נוף

טיילת ים המלח פרס אות העיצוב לשנת 2018 קטגוריית אדריכלות נוף

טיילת ים המלח פרויקט השנה מקום שני בקטגורית אדריכלות נוף מטעם "אדריכלות ישראלית" שנת 2017

פארק רדינג פרס קרוון לשנת 2011 על תכנון וטיילות הצפון בתל אביב

מדרון יפו מקום ראשון פרס פרויקט השנה קטגוריה אדריכלות נוף מטעם "אדריכלות ישראלית" בשנת 2009

מדרון יפו ציון לשבח באות העיצוב מטעם הירחון דומוס לשנת 2010

מדרון יפו פרס שני " יסודות העמק" מטעם עמותת האדריכלים והאיחוד האירופי שנת 2009

בי"ס ללימודי הסביבה ע"ש פורטר פרס שני בקטגורית אדריכלות נוף מטעם  "אדריכלות ישראלית" 2014

"גן בעברית" רשל"צ "אות אדריכלות הנוף" מטעם איגוד אדריכלי הנוף 2015

פיתוח נוף במרכז דניאל פרס השנה באדריכלות נוף עבור תכנון מטעם "אדריכלות ישראלית"  בשנת 2006

פרס נבחרי השנה באדריכלות נוף של משוב בשנת 2007

פארק האחדות על שם  משפחת דהאן שותפים בפרס " המועצה לארץ ישראל יפה"  שניתן לאוניברסיטת בר- אילן על פרויקטים  נבחרים בבית נשיא מדינת ישראל  2004 

ככר מגדיאל פרס שני בתחרות לתכנון הוד השרון

אתר הנצחה למחנה ריכוז RAVENSBUK בגרמניה תחרות בינלאומית

פארק – חיריה  משתתפים מוזמנים בתחרות בינלאומית שערכה "קרן ברכה" 2004